STATON

Wat we doen

UTILITEITSBOUW

STATON-Verbouw-kantoren-rotterdam.jpg

Opdrachtgevers in de utiliteitsbouw eisen een perfect gebouwd en afgewerkt nieuwbouwpand. Staton vindt dat vanzelfsprekend. Onze dienstverlening gaat verder. Wij ontzorgen opdrachtgevers door daarnaast ook papierwerk uit handen te nemen zoals het aanvragen van vereiste vergunningen en energielabels.

Utiliteitsbouw wordt gedefinieerd als: alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Veel van de utiliteitswerken die Staton in de loop van de jaren heeft opgeleverd zijn bedrijfspanden, industriële gebouwen en kantoren. Daarnaast richt ons bouwbedrijf zich daarnaast op andere vormen van utiliteitsbouw zoals scholen, showrooms, winkelpanden, garages, recreatievoorzieningen, zorginstellingen, kerken en sportkantines.

Passie voor bouwen in utiliteitsbouw

Staton is bij utiliteitsbouw de coördinerende schakel tussen de opdrachtgever en een groep gekwalificeerde onderaannemers die zijn geselecteerd op vakwerk. De wensen en eisen van de opdrachtgever zijn leidend bij elke bouwopdracht. De toegevoegde waarde van Staton zit in een combinatie van kennis, deskundigheid, ervaring, vindingrijkheid en niet in de allerlaatste plaats een niet aflatende passie voor bouwen. Vertrouwen loopt als een rode draad door onze bedrijfsvisie. Ons credo is niet voor niets: wij komen na wat andere bouwbedrijven beloven.

Staton bespaart regelwerk en kopzorgen

Voor ons houdt het niet op bij het opleveren van uw utiliteitsbouwwerk. Natuurlijk: bouwen is onze corebusiness. Maar daarnaast vinden we het belangrijk dat we de klant optimaal adviseren en tot (ver) na de oplevering optimaal begeleiden. Vanwege onze kennis van alle wet- en regelgeving in de bouwsector besparen wij u namelijk veel kopzorgen en regelwerk op het gebied van:

  • vereiste brandveiligheidsnormen
  • vergunningen en gemeentelijke bestemmingsplannen
  • eisen Arbowet
  • milieuwetgeving
  • alle andere overheidszaken

Ook voor verbouwingen in utiliteitsbouw

Wij werken samen met architecten die hun dynamische ontwerpen ver boven de grijze massa uit weten te tillen. Natuurlijk bent u bij Staton ook welkom met een ontwerp van uw eigen architect. Verder zijn wij opdrachtgevers in de utiliteitsbouw van dienst met verbouwingen, uitbreidingen, renovatie en andere bouwkundige aanpassingen.

Energielabel voor utiliteitsbouw

Panden die vallen onder de noemer utiliteitsbouw moeten volgens het Bouwbesluit voldoen aan een aantal eisen op het gebied van zuinig energieverbruik. Alleen dan wordt er voor deze gebouwen een energielabel afgegeven. De eisen worden regelmatig aangescherpt en zijn afhankelijk van de functie van het gebouw. Conventionele maatregelen zijn vaak niet meer afdoende om voldoende energiebesparing te realiseren.

Daarom bespreekt Staton samen met de opdrachtgever al in een vroeg stadium de benodigde en gewenste energiebesparende maatregelen zoals isolatie, ventilatiesysteem, warmte-installatie en verlichting. De opdrachtgever krijgt daarmee de garantie dat zijn nieuwe pand aan de wettelijke regelgeving op het gebied van duurzaamheid voldoet

Wilt u een kostenraming van uw utiliteitsproject? Begroot uw bouwplan en ontvang binnen één minuut een indicatieve offerte.

Wij zorgen voor:

- Ruimschoots ervaring

- Ontwerpt samen met uw architect of maakt eigen ontwerp

- Goede samenwerking met installatie-partners

- No-nonsense mentaliteit

- Samenwerkende bouwer

- Doel; trotse klanten maken