STATON

Wat we doen

SCHOLENBOUW

STATON-nieuwbouw-school-zuidland.png

Het bouwen van een school gaat veel verder dan zomaar wat stenen stapelen. Bij scholenbouw is het in de eerste plaats van groot belang om het ontwerp af te stemmen op de onderwijsvisie van de school.

Staton realiseert schoolgebouwen waarbij elke vierkante meter onderwijsruimte in samenspraak met het schoolbestuur optimaal is uitgedacht. Zo krijgt u een schoolgebouw dat perfect aansluit bij uw pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten.

Scholenbouw met een flexibele inrichting

Bij scholenbouw is het ook belangrijk om te kiezen voor een flexibele inrichting die indien nodig meebuigt met onderwijskundige ontwikkelingen en de leerlingenaantallen op uw school.

Pedagogische inzichten zijn immers constant aan verandering onderhevig. Het traditionele klassikale onderwijs verschuift steeds meer naar concepten waarbij het individuele kind extra aandacht en begeleiding krijgt. De inrichting van een schoolgebouw moet op zulke ontwikkelingen mee kunnen liften.

Daarnaast schommelt het aantal leerlingen in een school voortdurend. Eventuele overblijvende ruimte moet met minimale aanpassingen aan het pand ook voor andere doeleinden kunnen worden benut, zoals kantoorruimte of peuterspeelzaal. In de omgekeerde situatie van stijgende leerlingenaantallen moet een school zonder ingrijpende verbouwingen de mogelijkheid bieden om uit te breiden. Bij scholenbouw ontwerpt Staton - samen met uw architect - een slim pand dat anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en waar u alle kanten mee op kunt.

Scholenbouw met de juiste uitstraling

De tijden zijn voorbij dat een schoolgebouw saai oogt en weinig meer voorstelt dan een blokkendoos van aan elkaar vastgeplakte portacabins. Schoolbesturen kiezen tegenwoordig  voor een ontwerp dat enerzijds aansluit bij hun onderwijsvisie en daarnaast het imago van de school versterkt. Stoer, fris, stijlvol, architectonisch gedurfd? Of een combinatie van deze kenmerken? Samen met uw architect realiseert Staton het schoolgebouw dat qua design past bij uw school.

Gezond binnenklimaat bij scholenbouw

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door in het klaslokaal. De fysieke omgeving is van grote invloed op de leerprestaties en hoe leerlingen zich voelen. Voldoende frisse lucht is een belangrijke voorwaarde om het beste uit een kind te halen. Daarom werkt Staton bij scholenbouw met materialen en ventilatiesystemen die een gezond binnenklimaat garanderen.

Energiezuinige scholen

Bij scholenbouw speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol. Een duurzaam gebouwde school zorgt namelijk voor een aanzienlijke energiebesparing. Maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zijn onder andere:

  • Lichtinval door het dak
  • Koude lucht gebruiken als koeling
  • Slimme thermostaten
  • Buitenverlichting met schemerschakelaar en bewegingssensoren
  • Keuze voor een HR CV-ketel
  • Juiste koeling van de airco
  • Dak-, vloer- en muurisolatie 

Wilt u een kostenraming ontvangen voor de nieuwbouw van de door u gewenste school? Begroot uw bouwplan en ontvang binnen één minuut een indicatieve offerte.

Uw school behoeft;

- Frisse uitstraling

- Stijlvol 

- Architectonisch ontwerp

 

Dit staat voorop;

- Veiligheid van kinderen

- Saamhorigheid van kinderen

- Vergroten betrokkenheid ouders