STATON

Wat we doen

NIEUWBOUW APPARTEMENTEN

STATON-Bouw-Nieuwbouw-Appartementen-woningen-centrum-Leerdam-2015-02-ADJUSTED.jpg

De nieuwbouw van appartementen is een complex traject omdat bouwwensen en bouwregelgeving niet altijd makkelijk met elkaar te verenigen zijn. Staton bundelt alle wensen en toetst deze aan de wet- en regelgeving. Het resultaat: een appartementengebouw waarin iedereen zich thuis voelt en verzekerd is van veel woongenot.

De nieuwbouw van appartementen vergt veel deskundigheid, kennis van zaken en een vlekkeloze communicatie tussen de vele betrokken partijen zoals de projectontwikkelaar, de gemeente en het bouwbedrijf.

De nieuwbouw van appartementen valt uiteen in grofweg drie doelgroepen:

  1. Kleine appartementen voor starters en studenten, veelal in de grote steden
  2. Appartementencomplexen in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid
  3. Nieuwe appartementen voor senioren

In het geval van de tweede doelgroep is het zaak om bij de nieuwbouw van appartementen efficiënt gebruik te maken van de zeer beperkte ruimte. Appartementengebouwen in grote steden staan namelijk vaak op dure grond. Architecten en bouwbedrijven worden in zulke gevallen uitgedaagd om met creativiteit en een flexibele instelling het onderste uit de kan te halen. 

Eisen op gebied van toegankelijkheid

Bij de derde groep moet de bouwer bij de nieuwbouw van appartementen goed rekening houden met wensen op het gebied van inrichting en toegankelijkheid. Veel van deze wensen staan als aanvullende eisen vermeld in het Bouwbesluit. Verplicht zijn bijvoorbeeld:

  • Aanwezigheid van een lift en drempelvrije toegang
  • Toegankelijkheid van de bergruimte via een lift
  • Tenminste twee kamers met voldoende ruimte
  • Badkamer en toiletruimte met de juiste afmetingen
  • Voldoende opstelruimte bij de deuren

Meer dan alleen nieuwbouw van appartementen 

Staton heeft alle expertise in huis om elk appartementengebouw tot een groot succes te maken. Opdrachtgevers zoals gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars roemen onze aanpak. Deze behelst het hele traject van oriënterend gesprek en ontwerp tot en met de uiteindelijke sleuteloplevering. Daarnaast hebben wij veel verstand van zaken van ingewikkelde procedures zoals vergunningstrajecten, bestemmingsplannen en bouwkundige wet- en regelgeving. Dat maakt ons tot een bouwpartner waarmee u op hetzelfde kennisniveau communiceert.

Elk plan zijn eigen plan van aanpak

Uit ervaring weten wij dat elk nieuwbouwplan voor appartementen een geheel eigen plan van aanpak verdient. Immers: het komt aan op het verenigen van woonwensen, de creatieve ideeën van het bouwbedrijf en de betrokken architecten, en het integreren van regels in het bouwbesluit. Staton combineert de modernste bouwtechnieken met een traditionele, nuchtere mentaliteit. In de bouwbranche wordt namelijk van alles beloofd. Wij komen onze beloften na.

Energiezuinige nieuwbouw appartementen

Tegenwoordig is de noodzaak van energiezuinige nieuwbouw van appartementen geen vraag meer, maar een pure vanzelfsprekendheid. Staton werkt bij voorkeur met duurzame en onderhoudsarme materialen die het energieverbruik van de appartementen zoveel mogelijk drukken. In samenwerking met een op kwaliteit geselecteerd netwerk van onderaannemers zijn we in staat om een heel scala aan aanvullende energiebesparende maatregelen te implementeren op het terrein van onder andere verlichting, isolatie en warmtesysteem.


Wilt u een kostenraming van het door u gewenste appartement? Neem direct contact met ons op voor een indicatieve offerte.

Appartementen complexen voor:

- Projectontwikkelaars

- Senioren/Starters/Studenten

- Woningbouwcorporaties