STATON

Wat we doen

DUURZAAM BOUWEN

STATON-nieuwbouw-speciale-projecten-biesbosch-museum-eiland.png

Duurzaam bouwen staat anno 2015 midden in de belangstelling. Het is niet de vraag óf u duurzaam bouwt, maar hoe ver u daarin durft te gaan. Heeft u bouwplannen en wilt u ook werk maken van duurzaam bouwen? Staton haalt op het gebied van duurzaamheid het maximale rendement uit uw nieuwbouwproject.

Duurzaam bouwen bespaart energie

Investeringen in duurzaam bouwen zie je meteen terug in de gasrekening. Maatregelen zoals geïsoleerde wanden en vloeren, dubbel glas, een energiezuinig ventilatiesysteem, koude-warmteopslag of een slim verlichtingsplan drukken uw maandlasten al snel met tientallen zo niet honderden euro’s per maand. 

Door te kiezen voor Staton kiest u óók voor duurzaam bouwen met een visie op de toekomst. Het realiseren van een gebouw biedt u als klant vele ‘duurzame’ voordelen. Een goede isolatie, met een hoge Rc-waarde vormen straks een ‘goede schil’ van uw nieuwe gebouw. Door een duurzame installatie te ontwerpen kunt u toekomstwaarde creëren, wij kunnen u hierin adviseren. Ook op het gebied van Breaam en Breaam certificering heeft Staton de benodigde kennis in huis om u te kunnen adviseren. 

Bij de bouw van een nieuw bedrijfspand spant Staton zich maximaal in om zo energieneutraal mogelijk te bouwen. Kleine bespaarmaatregelen leveren in de regel wel een reductie van de energielasten op, maar u gaat pas echt geld verdienen wanneer u een totaalaanpak nastreeft. Met een combinatie van de duurzaamste materialen en modernste technieken halen we het onderste uit de kan.

Andere redenen voor duurzaam bouwen

Energiebesparing is niet de enige reden waarom bedrijven ervoor kiezen om duurzaam te bouwen. Duurzaam bouwen betekent ook bouwen met respect voor mens en milieu. Factoren die ook een rol spelen:

  1. Het gebruik van duurzame materialen is milieuvriendelijk en gaat uitputting van natuurlijke grondstoffen tegen
  2. Duurzaam gebouwde bedrijfspanden assimileren op een natuurlijke manier in hun omgeving
  3. Duurzaam gebouwde bedrijfspanden beschikken over een gezond binnenklimaat met goed doorluchte werkplekken
  4. Duurzame bedrijfspanden behouden hun waarde en verkopen beter dan (gedateerde) panden die niet duurzaam en zonder energiebesparende maatregelen zijn gebouwd
  5. Duurzaam gebouwde panden zijn een bewijs dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus neemt – een must in deze tijd!

Een innovatief kennisbedrijf bij duurzaam bouwen

Staton kent alle richtlijnen en strategieën om maximaal rendement te halen uit duurzaam bouwen. We kennen de bouwtechnische voorschriften die in het Bouwbesluit worden voorgeschreven ten aanzien van duurzaamheid. Het gaat hierbij om regels over energiezuinigheid, (brand)veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en milieu. We zijn ook uitstekend op de hoogte van alle subsidieregelingen ten aanzien van duurzaam bouwen.

Wilt u een kostenraming van het door u gewenste duurzame nieuwbouw project? Begroot uw bouwplan en ontvang binnen één minuut een indicatieve offerte.

 

Duurzaam bouwen met STATON

- Duurzaam ontwerp

- Laag energieverbruik

- Voldoet aan laatste isolatienormen 

- Hoge RC-waarde

- Goede energieprestaties

- FSC® gecertificeerd

 

"De meest duurzame energie, is bespaarde energie"