MVO

People, Planet & Profit

MVO

Veilig en professioneel werken
Staton is VCA** gecertificeerd wat inhoudt dat het personeel wordt opgeleid en geïnstrueerd om veilig te werken. Wij vinden deze certificering erg belangrijk en blijven onszelf ieder jaar verder professionaliseren. Daarom is het altijd weer fijn om middels deze certificatie de bevestiging te krijgen dat er veilig en gestructureerd gewerkt wordt. Jaarlijks volgen wij de BHV en VOL-VCA cursus voor een veilige bouwplaats. 

Staton is niet alleen VCA** gecertificeerd maar is ook in het bezit van ISO 9001. Dit houdt in dat Staton voldoet aan de wereldwijd erkende eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dit dient als maatstaf voor betrouwbaarheid en transparantie.

Veiligheid en kwaliteit staan bij Staton Bouw bovenaan! 

MVO
MVO

Circulariteit
Circulariteit draagt bij aan een duurzamere wereld. Door grondstof kringlopen te sluiten worden er minder primaire grondstoffen gevraagd voor een gebouw. Een student van de Hogeschool Utrecht heeft voor Staton onderzoek gedaan naar circulair adviseren binnen een bouwteam.  Staton is zich hierdoor nog meer bewust van de kansen op het gebied van circulariteit.
Ook ziet Staton kansen in het transformeren van oude kantoorpanden naar woningen waardoor het gebouw als geheel circulair gebruikt kan worden.

10

Stagiaires in 2021

19919

Elektrisch gereden km in 2020

12

Medewerkers met een BHV & Vol VCA diploma

Opleiden
Binnen Staton wordt alle ruimte geboden aan jonge talenten om zich verder te ontplooien. Zowel nieuwe, vakkundige timmerlieden als professionals op kantoor zijn hartelijk welkom bij Staton. In 2020 had Staton 5 stagiairs in dienst die nauw betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden binnen Staton. Ook biedt Staton naast de stage verschillende ontwikkelingsmogelijkheden voor haar stagiairs. 

MVO
MVO

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een veel omvattend begrip. In de bouw wordt gekeken naar de impact van een gebouw op het milieu. Door de bouw van energiezuinige of energie neutrale panden, wordt de impact op het milieu verkleind. Ook draagt Staton het FSC-keurmerk, wat inhoudt dat Staton hout uit duurzaam beheerde bossen op een juiste manier verwerkt. Bij veel projecten proberen wij aan de hand van duurzaamheidsscores samen met onze opdrachtgevers te streven naar een gebouw voor de toekomst. Hierbij worden er vaak subsidies behaald.