Actueel

het laatste nieuws

Dak van het jaar!

ZORGVULDIGHEID TROEF BIJ LEIEN DAKBEDEKKING ZORGVILLA BARENDRECHT

Het dak van de nieuwgebouwde zorgvilla in Barendrecht kent vele in- en uitwendige hoeken, naar voren komende dakvlakken en 29 dakkapellen. Het aanbrengen van een leien dakbedekking was een arbeidsintensieve klus met veel kapwerk, die om veel nauwkeuringheid vroeg. Het resultaat mag gezien worden.

Aan de Dorpsstraat-Oost in Barendrecht, op het punt waar drie dijken samenkomen, is kortgeleden een zorgvilla opgeleverd. Het traditioneel ogende bouwwerk bevat 18 appartementen, een centrale huis- en eetkamer en heeft een kleinschalige  woonzorgvoorziening als bestemming.

De villa, ontworpen door Toorman Architecten Schiedam en gebouwd door Staton Bouw, heeft drie bouwlagen. De onderste twee hebben baksteengevels met veel roederamen en markiezen als zonwering op de zuiden westgevel, de bovenste zit onder de hellende kap, waarin 29 dakkapellen zijn opgenomen. Het gebouw heeft als basis een rechthoekige vorm van ongeveer 31 bij 21 meter en is aan de achterzijde (westzijde) symmetrisch uitgebouwd met een vleugel van 8 bij 13,5 meter. Aan de oost- en zuidzijde komt de gevel en dus ook de kap iets naar voren, waardoor er in de kapconstructie extra hoek- en kilkepers zijn ontstaan.

De dakvlakken onder een hellingshoek van circa 60 graden eindigen in dakranden die de begrenzing vormen van een groot plat dak in het hart van de villa (14,5 x 13,5 meter) en een kleinere (7,80 x 7,80 meter) boven op de uitbouw. Verder komen er nog kleine platte daken voor op de vooruit gebouwde gevel- en dakdelen. Het grote platte dak ligt op een niveau van 12,40 +P; het kleine op circa 11,40 +P. De rondom de villa lopende bakgoten liggen op een hoogte van 6,90 meter.

 

NATUURSTEEN LEIEN

De hellende dakvlakken zijn door JVK Ambachtelijke Daken uit Breda gedekt met natuursteen leien in een dubbele maasdekking met een overlap van 80 mm en

een zichtmaat van circa 160 mm. De leien, Ratcheck Sin 150, hebben afmetingen van 400 bij 250 mm en een dikte van 4 tot 6 mm. De ondergrond wordt gevormd door prefab sandwich dakelementen waarop de tengels al aanwezig waren. Over deze tengels heeft JVK Ambachtelijke Daken, die het leiwerk heeft uitgevoerd, verzwaarde leilatten van 28 x 45 mm aangebracht. Ze hebben dit zelf gedaan in verband met de maatvoering van de overlap van de leien, waarbij de dakhelling en het windgebied een belangrijke rol spelen. De leien zijn vastgezet met zwartgecoate roestvast stalen leihaken (AISI 316).

Voordat men met het aanbrengen van de leien begon, zijn als eerste alle dakvlakken horizontaal en verticaal uitgesmet. Het doel hiervan is niet alleen om strak te kunnen werken, maar ook om de zichtlijnen zo recht mogelijk te kunnen houden en ‘weglopen’ daarvan tot een minimum te beperken. Verlopende zichtlijnen zijn niet alleen niet fraai in het aanzicht van een leiendak, maar getuigen ook niet van vakmanschap of geïnteresseerdheid in het leveren van kwaliteit. Dit onderdeel wordt vaak onderschat door menig leidekker. Uitsmetten was met name bij dit project extra van belang door de vele detailleien, die men exact op maat moest kappen. Vooral bij de smalle dakvlakken van de vooruitstekende gebouwdelen en bij dakkapellen die veelal vlak bij hoek- en kilkepers liggen. Als zijdekking is een afmeting van 1/3 van de leibreedte aangehouden met een maximale maat van 60 mm. Omdat gekapte leien vaak niet meer met leihaken zijn vast te zetten, zijn daarvoor koperen geruwde leinagels gebruikt.

De zeer bewerkelijke leien dakbedekking is door het dakdekkersbedrijf in een zeer korte bouwtijd gerealiseerd. De 430 m2 is door vijf man aangebracht, inclusief alle kapwerk en passen en meten bij de vaak krappe aansluitingen. Aannemer Staton Bouw was hierover, en over de manier van werken, zeer te spreken. Met name de korte lijnen voor overleg en het direct doorpakken van het bedrijf vielen in goede aarde. Er is aan alle hoogstaande verwachtingen voldaan.

 

ANDERE WERKZAAMHEDEN

Opvallend is wel dat het dakdekkersbedrijf alleen het leiwerk ter hand heeft genomen. Hoekkepers, kilkepers, dakrandlijsten, alles in aluminium, is door een andere onderaannemer van aannemer Staton Bouw uitgevoerd. Datzelfde geldt ook voor het maken van de bakgoten rondom, inclusief een verlijmde EPDM bodem en aluminium kraallijsten. En ook het bekleden van de wangen van de prefab dakkapellen met aluminium en het dekken van de daken daarvan met EPDM is door derden gedaan. Normaliter maken deze werkzaamheden wel onderdeel uit van het werk van JVK Ambachtelijke Daken.

 

Bron: Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Auteur: Joop Wilschut – juni 2017             

Lees het originele artikel hier.                                         

 

NIEUWBOUW ZORGVILLA BARENDRECHT

• Opdrachtgever De heer A. van der Klooster, Rotterdam

• Ontwerp Toorman Architecten, Schiedam

• Hoofdaannemer Staton Bouw, Werkendam

• Dakdekker leien JVK Ambachtelijke Daken, Breda

• Leverancier leien Leikon Dak, Waalwijk